Categorie archieven: Snorkelen

In deze categorie zijn alle artikelen te vinden die te maken hebben met snorkelen

De beste flippers om te snorkelen

Om te snorkelen heb je niet per se flippers nodig, maar het snorkelen wel veel leuker en je kunt zonder snel moe te worden een veel groter gebied bekijken. Flippers worden door snorkelaars meestal snorkelvinnen of zwemvliezen genoemd. Op deze pagina vind je veel informatie over de verschillende type vinnen en de verschillende eigenschappen. In dit artikel zetten we de beste flippers om te snorkelen op een rij.

Een goede snorkelvin geeft een goede stuwkracht om je snel en soepel door het water te laten bewegen. De vin glijdt niet van je voet, maar zit zeker ook niet te strak, anders kun je kramp krijgen. Qua maat kun je gewoon je schoenmaat aanhouden. Als je je hiel optilt mag de vin zeker niet van je voet glijden. Pas eerst de vin voordat je gaat snorkelen! Een watersok kan het draagcomfort trouwens vergroten.

Wat kosten snorkelvinnen en zwemvliezen?

Wat mogen snorkelvinnen en zwemvliezen kosten? Je hebt al goede snorkelvinnen voor ongeveer 20 a 25 euro. Ben je starter of wil je het liefste alles in een keer kopen? Dat kan ook. Er zijn diverse complete snorkelsets te koop. Ben je een geoefende snorkelaar en wil je een paar professionele vinnen kopen, dan ben je al gauw 50 a 100 euro kwijt voor een paar.

De beste snorkelvinnen en zwemvliezen

De onderstaande snorkelvinnen en zwemvliezen, gesorteerd naar prijs, geven op het gebied van stuwkracht vs. flexibiliteit, snelheid/ versnelling, materiaalgebruik en draagcomfort prima resultaten. Alle modellen zijn te koop bij Decathlon, Bol.com of Dive Inn.

Budgetkeus tot 20 euro

Een goede budgetkeus zijn de vinnen van Decathlon. De snorkelvinnen SNK 100 zijn verstelbaar en in drie maten verkrijgbaar. De totale lengte is ongeveer 40 centimeter. Wie liever een gesloten voetpocket heeft kan kiezen voor de Subea SNK 500.

Verstelbare-snorkelvin-subea
Verstelbare snorkelvin Subea

Subea snorkelvin
Subea snorkelvin SNK 500
Snorkelvinnen tussen de 20 en 40 euro

De Atlantis snorkelvin is een lichte vin en voorzien van een verstelbare hielband. Het vinblad met sterke rubberen zijribben werkt stabiliserend en geeft prima stuwkracht. Een andere fijne snorkelvin is de die van Tusa Sport. Comfortabele siliconen hielband en een lekker compact met behoorlijke stuwingskracht.

De toppers

De duurdere snorkelvinnen onderscheiden zich in materiaalgebruik en stuwingskracht. Je kunt kiezen voor dichte – of open hiel vinnen. Ga voor een wat langere vin als je sneller en verder wilt snorkelen.

Korte Snorkelvinnen en zwemvliezen

Korte snorkelvinnen en zwemvliezen zijn ideaal om mee te nemen op reis. Ze wegen amper wat en gaan zo mee in je tas of koffer. Deze vinnen kenmerken zich door een grote flexibiliteit en zijn ook prima om in het zwembad mee te trainen. Een goede keus zijn de zwemvliezen van Atlantis en Seac.

Beste flippers voor kinderen

Kindervoeten groeien hard en de meeste mensen zullen niet veel geld willen betalen voor flippers die na een jaar al niet meer goed zitten. Nu overbruggen de meeste junior flippers wel een paar maten, maar ze mogen niet gaan knellen of los schieten! Een goede flipper voor kinderen om te snorkelen zijn de verstelbare vinnen van Subea voor slechts 7 euro. Ook de bovenstaande Atlantis Dolphin snorkelvin is een goede keus voor kinderen. Te verkrijgen in allerlei kleurcombinaties en vanaf maat 30. Bovendien verstelbare hielbandjes dus die kunnen zeker een paar jaar mee.

Artículo en españolspaanse vlag

Snorkelduiken – Jo van Schalen

Boeken over snorkelen zijn schaars. In het Nederlands ontbrak het eigenlijk al langer aan een boek over snorkelen en de snorkelsport. Recent is er een nieuw boek “Snorkelduiken” verschenen, geschreven door Jo van Schalen. In dit boek gaat de auteur in op het complete pakket van aspecten die gericht zijn op het aanleren van deze sport en het perfectioneren en langdurig handhaven van een totale snorkelvaardigheid. Achtereenvolgens komen aan de orde de snorkel-, spel- en lesmaterialen, gevolgd door tientallen leergangen van de snorkeltechnieken.

De snorkeltechnieken zijn onderverdeeld in vier niveaus. Bij niveau 1 worden de basistechnieken omschreven (zoals het aan en uit doen van de zwemvliezen). Niveau 2 is een uitbreiding met enkele nieuwe vaardigheden (zoals de schredesprong). Bij niveau 3 worden meer gecompliceerde vaardigheden uitgelegd (zoals buddy breathing en geblindeerd snorkelen). De “aanvullende technieken” tenslotte zijn interessante uitdagingen voor de echte snorkelspecialisten. Hierbij komen ook enkele reddingstechnieken aan bod zoals de de kopgreep en de duwgreep.

duwgreep - snorkelduiken
de schredesprong

Om de technieken goed onder de knie te krijgen en de animo om langdurig te blijven oefenen is zeer veel aandacht besteed aan variatie in speelmaterialen en daaraan gekoppelde oefeningen en spelvormen in het zwembad. Een welkome aanvulling is het laatste hoofdstuk waarin wordt ingegaan op de overgang van zwembad naar zee.

Hoewel het boek met name geschreven is voor de docent of instructeur, is het eigenlijk een boek dat iedere snorkelliefhebber zou moeten aanschaffen. Zeker als je je snorkeltechnieken wilt verbeteren of deelneemt aan een snorkelopleiding. Het boek staat boordevol tips en heldere uitleg die je snorkelplezier zeker zal verhogen. Tijd voor een interview met de auteur.

Begin jaren tachtig heeft u de boeken “Snorkelen voor beginners” en “Snorkelen voor gevorderden” geschreven. Is het boek “Snorkelduiken” de gecombineerde bijgewerkte versie van deze boeken?

Waarom een nieuwe versie?
1. de tweedeling was niet bevorderlijk voor praktisch gebruik
2. de leergangen in de eerste versie zijn zeer beperkt en inconsequent omschreven
3. er staat tekst in die nauwelijks gelezen wordt.
4. er staat informatie in die zeer tijdgerelateerd is
5. er staat leerstof in die al bekend moet zijn binnen de doelgroep
6. ervaring gedurende vele jaren heeft geleid tot vele nieuwe ontdekkingen.

Wat zijn de verschillen?
ad 1. in de oude versie staan slechts 10 leergangen. Die staan bovendien in deel 1, terwijl het grootste aantal speelse vormen die deze leergangen moeten ondersteunen, vooral staan in deel 2. In “Snorkelduiken” staan 45 leergangen. Bij elk van die leergangen wordt met nummers verwezen naar enkele, eveneens genummerde, speelse vormen die deze leergangen moeten ondersteunen. Ook voor “lekendocenten” een aanwinst.

ad 2. In de eerste versie staan slechts 10 leergangen waarvan er slechts 5 rechtstreeks gekoppeld zijn aan speelse oefenvormen. Ze zijn verdeeld in 2 categorieën: “noodzakelijk” en”nuttig”. In “Snorkelduiken” zijn alle voorkomende technieken omgezet in een leergang. Dat  leidde niet alleen tot een uitbreiding naar 45 leergangen, maar ook tot een uniforme omschrijving van elk van die leergangen. Bovendien zijn die leergangen verdeeld in 4 verschillende categorieën, vaardigheidsniveau’s gebaseerd op “technieken”. Dat heeft o.m. praktische waarden gehad bij het samenstellen van de examen-eisenpakketten van de NPZ (Nationaal Platform Zwembaden).

ad 3. De uitvoerige “waardenbeschrijving” in de eerste versie doet wat belerend aan. Ter
bevordering van de leesbaarheid leek het me beter om de beschrijving van die waarden
te beperken tot de benoeming van het woord en de verklarende tekst als bekend te
veronderstellen. Daarmee werd de “waardentekst” terug gebracht van 6 pagina’s naar
15 regels!

ad 4. Met name de omschrijving van de “basisuitrusting” ( overigens een zuivere
persluchtterm waarmee bedoeld word de “snorkeluitrusting”) is tijdgerelateerd en het is
daarom veel verstandiger om daarover informatie te vragen bij de vakman in de
duikzaken. Pas dan ben je echt bij de tijd.

ad 5. De uitvoerige “didactiek” in de eerste versie hebben we laten vervallen omdat we,
zoals aangegeven in hoofdstuk 1, ook didactisch/methodische kennis als bekend mogen
veronderstellen binnen de doelgroep. Individuele “lekendocenten”, zoals ouders, werken
meestal met 1 kind en de aanpak daarvan past perfect in de gezinsopvoeding. Daarom
kan deze categorie prima gebruik maken van alle leergangen ook zonder diepgaande
kennis van didactiek en methodiek die voor grotere groepen onmisbaar is.

ad 6. De factor “milieu” is een belangrijkere rol gaan spelen en is om die reden al direct in
de “inleiding” nadrukkelijk onder de aandacht gebracht.

Uitvoerige beschrijving met illustraties van de oefeningen, Snorkelduiken
Uitvoerige beschrijving met illustraties van de oefeningen, Snorkelduiken, Jo van Schalen, 2016, Elmar

Verder is er een aantal speelmaterialen toegevoegd of verbeterd. In de eerste versie is al gesproken over “ringetjes”. Nu hanteren we de ringenset van 48 stuks in 4 kleuren en 4 grootten.Ook de “onderwaterpraatstok” is, wetenschappelijk onderzocht, toegevoegd als veilig, bruikbaar en uitzonderlijk aantrekkelijk spelmateriaal. Van grote praktische waarde is het “anker”, een loodblok van 5 kg met een ring, waarmee de snorkelduiker zonder extra inspanning op de bodem kan werken aan een opdracht.

Attractief is ook de “slangsnorkel”, een olieslang van 60 cm die uitgebreide mogelijkheden
heeft in combinatie met holle voorwerpen, zoals cola-flessen en grote tonnen.
“Blinderingsmateriaal” (plastic velletje) kost niets en geeft veel mogelijkheden.
Aan de lesattributen hebben we de “kijkkist” toegevoegd, te gebruiken als controle-
instrument maar, ondersteboven op het water drijvend, ook als “luchtbel” waaruit en waarin op meerdere manieren geademd kan worden. Een nabootsing van een te water geraakte auto. Een hoepel en ankerhaak is een gemakkelijk hanteerbaar instrument om vanaf de badrand gemakkelijk hoepels en ankers op de bodem te plaatsen exact op de plaats die de docent wil.

Het aantal speelse vormen is in de nieuwste versie niet alleen verdubbeld, tot ruim 600
speelse vormen, maar ook per spel veel korter beschreven en ondersteund met een visuele toegift in de vorm van een situatietekening. Een zeer bruikbare verbetering.

Die veelheid aan speelse vormen leidt tot de mogelijkheid voor de instructeur om alle
vaardigheden eindeloos te blijven ontwikkelen zónder saai te worden. Zo kan die
instructeur, bij een schooljaar van 40 weken, wekelijks, gedurende ruim 5 jaren, 1 les per
week geven aan eenzelfde groep cursisten, waarin telkens 3 nieuwe kernen kunnen worden aangeboden. Een variatie die bevorderlijk is voor een stabiel ledenaantal en, voor de zwembaden, toenemende bezoekersaantallen. Het snorkelen, dat ook bij de persluchtduikers beoefend wordt, blijft immers elke week opnieuw aantrekkelijk.

Waarom is er gekozen voor de titel “Snorkelduiken”?

Er is een wezenlijk verschil tussen snorkelen en snorkelduiken. “Snorkelen” is een pure oppervlakte-activiteit. Snorkel-excursie deelnemers op cruiseschepen zijn daar een typisch voorbeeld van. Zij snorkelen altijd met een reddingsvest om en maken nooit een duik.

Een snorkelduiker snorkelt uiteraard ook aan de oppervlakte maar combineert dat met duiken (free-diving) naar grotere diepten als daar iets bijzonders te zien is of als hij iets op diepte van dichtbij wil bekijken of fotograferen.

In hoeverre sluit het boek aan bij de zwemvaardigheidsopleidingen snorkelen 1, 2 en 3?

Het boek “Snorkelduiken” sluit naadloos aan bij de “Zwemvaardigheidsdiploma’s Snorkelen 1,2 en 3. Logisch, omdat ook die examenpakketten zijn samengesteld door mij. Daarom zijn de vaardigheidstechnieken in de 45 leergangen ook onderverdeeld in 3 niveaus van technieken die parallel geschakeld zijn aan de Snorkeldiploma’s 1, 2 en 3. Voor vaardigheidsverruiming is nog een paragraaf gewijd aan “specialistische vaardigheden”.

Is er eigenlijk een verschil met het opleidingsprogramma van de NOB “Scubadoe”.

Er is een wezenlijk en gigantisch verschil tussen de beide diplomapakketten. “Scubadoe” is een totaalpakket van opleidingen dat nadrukkelijk gericht is op het behalen van persluchtduikbrevetten en -specialisaties voor de jeugd vanaf 8 jaar. Er wordt begonnen met de Snorkeldiploma’s 1 ,2 en 3 waarna de opleiding vervolgd wordt met 4 niveaus van persluchtduiken. Daarna kunnen nog specialistische brevetten worden gehaald.

Het snorkelduiken binnen de NOB is dus een duidelijk herkenbare voorbereiding op het duiken met perslucht. In elk van de 3 opleidingen komen daarom slechts enkele speelse vormen voor (iets opduiken en hoepelzwemmen) en veel technieken die voor een “zuivere” snorkelduiker zinloos zijn, zoals het leren van handsignalen leren, het onder water leren leegblazen van een volgelopen duikbril, buddy breathing (het samen snorkelen met gebruik van slechts 1 snorkel). Door gebrek aan de broodnodige variatie door afwezigheid van speelse vormen krijgt ook het “zwemmend redden” buitenproportioneel veel aandacht.

buddy breathing
buddy breathing

Uitgangspunt in “Snorkelduiken” is dat het snorkelen en snorkelduiken alle kenmerken in zich heeft van een absoluut zelfstandige sport die een leven lang met bijzonder veel plezier beoefend kan worden dank zij veel en zeer veelzijdige activiteitsvormen en doelstellingen en spelvormen. Met snorkelen zijn doelstellingen bereikbaar die betrekking hebben op recreatie, wedstrijden, opvoeding, lichaamsbeweging, fysica-onderwijs en…respect voor het milieu!!! Dank zij deze brede activiteitenbasis wint snorkelinstructie steeds meer terrein bij alle sporten die gerelateerd zijn aan “water”. Zelfs de “pleziervaart”. Een geoefend snorkelduiker kan namelijk vaak uitkomst bieden als er onder de waterlijn een kleinigheid verholpen moet worden of over boord gevallen zaken moeten worden opgedoken.

Wat zijn voor u essentiële onderdelen bij het leren snorkelen?

Voor de docent
Een docent snorkelinstructie:
* is een bevlogen vakman. De extra inspanningen die nodig zijn om snorkelinstructie te realiseren neemt hij graag op de koop toe, vanuit de wetenschap dat zijn cursisten mateloos genieten van hetgeen hij hen te bieden heeft. Hij ervaart in elke les arbeidsvreugde.
*is een perfecte organisator. Alle cursisten moeten worden voorzien van passende uitrustingsstukken en meestal moet er les- en spelmateriaal worden klaar gezet.
* is zelf een uitstekende snorkelduiker. Hij moet de inspanningsgraad van alle technische en speelse activiteiten goed kunnen inschatten, zodat hij de juiste opdrachten geeft aan cursisten van elk vaardigheidsniveau.
* is een goede pedagoog/psycholoog. Hij heeft voldoend kennis van alle bereikbare waarden die de sport in zich draagt (zie hierboven) en kan prima inschatten op welk moment en voor welke cursist een bepaalde waarde kan worden aangeboden.
* is een sterke persoonlijkheid. Veiligheid bij snorkelduiken staat hoog in het vaandel. Daarom is het noodzakelijk dat hij bepaalde gedragsregels en afspraken met cursisten moeiteloos kan afdwingen. Hij dient een eigen gedisciplineerd gedrag over te kunnen brengen of zijn cursisten. Hij dient dus consequent te handelen bij de benadering van zijn pupillen.

Voor de snorkelaar
Een snorkelaar in opleiding:
* is bereid om de docent te helpen bij de organisatie
* kan zich concentreren op de gegeven instructies
* is sociaal voelend en kan dus samenwerken met medeleerlingen

Een snorkelaar in buitenwater:
* snorkelt niet zonder buddy in onbekende wateren
* snorkelt niet zonder reddingsvest in onbekende wateren.
* informeert bij locale bevolking naar situatiegegevens.
* licht vóór vertrek achterblijvers in over snorkeltraject en tijdsplan.
* zorgt dat achterblijvers telefoonnrs. van hulpinstanties bij de hand hebben.
* heeft bij voorkeur een waterdicht mobieltje bij zich.
* vertoont geen macho-gedrag.
* respecteert alle veiligheidsmaatregelen en -afspraken.

Na niveau 1 (het behalen van zwemvaardigheid snorkelen 1) kan ik behoorlijk goed snorkelen. Waarom zijn er nog 2 hogere niveaus?

Als je Zwemvaardigheidsdiploma Snorkelduiken 1 hebt behaald, ben je zover dat je voorbereidingen kunt gaan treffen om in het buitenwater te gaan snorkelen en snorkelduiken. Het gaat dan vooral om theoretische wetenswaardigheden en veiligheidsaspecten. Feitelijk, ten behoeve van recreatieve activiteiten, zijn er dan ook niet meer technische vaardigheden echt onmisbaar.

Dan toch doorgaan met nieuwe diploma-eisen is daarom een tegemoetkoming aan de perfectioneringsdrang die elk mens in zich heeft, dus ook onze cursisten. Als ze de elementaire opleiding als bijzonder prettig hebben ervaren, dan willen ze dat prettige gevoel graag continueren. Wij, als docenten, hebben daarvoor de technieken in handen in de vorm van leergangen en ondersteunende speelse vormen, en zijn graag bereid die uit te dragen en te honoreren met nóg een diploma. En kinderen zijn gek op diploma’s.

Waar zitten de verschillen tussen het snorkelen in het zwembad en in het buitenwater?

Als je in het zwembad de technieken perfect hebt aangeleerd en veelvuldig hebt getraind dan kun je met die technieken (al vanaf diploma 1) uitstekend beginnen aan het snorkelen in buitenwater. De technieken blijven exact hetzelfde. De grootste verandering ten opzichte van het zwembad is de beleving van de wereld onder water in de natuur. De technieken van het snorkelen, het duiken en zwemmen onder water veranderen niet wezenlijk. Buitenwateromstandigheden kunnen er wel voor zorgen dat bepaalde technieken fysiek zwaarder worden in hun uitvoering. Denk dan bijvoorbeeld aan stromingen, duiken in zout water, golfslag, temperatuursverschillen, obstakels vermijden, langere afstanden snorkelen aan een stuk e.d.

Hebt u zelf een aantal favoriete snorkelbestemmingen / locaties?

De mooiste locaties voor mijzelf zijn de plaatsen waar de meeste verschillende kleuren te zien zijn. Dat zijn altijd de tropische en sub-tropische wateren. In de Rode Zee in Egypte heb je een halve meter onder je de meest schitterende koraalriffen met veel en veelkleurige vissen, in de stroming wuivende gorgonen en prachtige koraalformaties. Uren kun je daar ontspannen snorkelen en duiken zonder je ook maar een moment te vervelen. Die uren kun je daarbij ook makkelijk volhouden omdat de temperatuur daar ook zo hoog is dat je geen extra kleding nodig hebt.

Ook dichterbij huis, de rotsachtige kusten van Kroatië, is nog veel te genieten van de wereld onder water. Daarnaast zie je ook steeds meer snorkelactiviteiten in bergbeken. Kijk bijvoorbeeld eens op de site van Tauchbasis Traunfall in Oostenrijk (www.flusstauchen.at). Kristalhelder, snel stromend en koud water staan garant voor veel vissen in prachtig onderwaterlandschappen van rotsformaties.

Snorkelen in een bergrivier in Oostenrijk
Snorkelen in een bergrivier in Oostenrijk

In Nederland worden de Zeeuwse wateren steeds toegankelijker met voorzieningen voor persluchtduikers die ook ter beschikking staan van snorkelaars. Minder helder water dan in de tropen maar desondanks zeer de moeite waard.

Waar ik tot nu toe te weinig aandacht aan heb geschonken zijn de vele soorten oppervlakte wateren in Nederland. Als je de fotoboeken van topfotograaf Willem Kolvoort echter doorbladert, dan wordt je direct duidelijk dat ook daarin nog heel veel te genieten valt.

In het algemeen kun je stellen dat in alle zeeën interessante snorkeltochten te maken zijn als je maar zorgt dat je te water gaat in rotsachtige gebieden. Eindeloos genieten.

Over de auteur, Jo van Schalen
Jo van Schalen
Jo van Schalen

Jo van Schalen is een gymleraar die het snorkelduiken zelf ontdekte in 1961 in de Middellandse Zee. Jaren lang bleef de belangstelling voor de wereld onder water groeien en werd hij lid van een persluchtduikclub. Daar haalde hij alle duikbrevetten die voorhanden waren en kreeg daarmee toegang tot de Bondsinstructeurscursus van de Nederlandse Onderwatersport Bond. In 1974 besloot hij het snorkelduiken te introduceren in het voortgezet onderwijs. Gebruikmakend van zelf ontworpen spel- en lesmaterialen leidde dat tot groot enthousiasme bij zijn leerlingen. Datzelfde enthousiasme openbaarde zich echter ook bij zijn eigen persluchtduikclub . Deze positieve ervaringen leidden tot een eerste publicatie in een 10-delige artikelenserie in 1976.

De belangstelling voor dit nieuwe fenomeen in de wereld van bewegen bleef vanaf dat moment niet beperkt tot het onderwijs, maar verbreide zich ook in de zwemwereld en zelfs in de persluchtduikerij. Merkwaardigerwijze is het snorkelduiken binnen de die persluchtwereld altijd gehanteerd als voorbereidend station voor de persluchtopleidingen.

Dé grote impuls om het “waardevolle” snorkelduiken als volledig zelfstandige sport toe te voegen aan de serie van bestaande zwemsporten, kwam uit de voorlopers van het huidige Nationaal Platform Zwembaden. Begin jaren ’80 vond binnen die organisatie de start plaats van de introductie van het snorkelduiken zoals van Schalen dat gepresenteerd had in zijn artikelenserie van 1976 en in de beide boekjes van 1981. In talrijke publicaties, regionale en landelijke bijscholingen groeide het snorkelduiken uit tot de volwaardige en zelfstandige zwemsport met zijn eigen complete exameneisenpakketten en diploma’s.

De vruchten van elke ontwikkelingsetappe in dit proces zijn, met het verschijnen van “Snorkelduiken”, effectief gebundeld tot een bruikbaar instrument voor zowel professionals als “leken-docenten”. Alle activiteiten en ervaringen met snorkelen en duiken zijn door de auteur ingeleid, begeleid en opgedaan vanaf 1976. In een recent gesprek met een leidinggevende van het NPZ is overigens gebleken dat de ontwikkelingen op het brede terrein van zwem- en duikinstructie een nieuwe impuls krijgt die in gang is gezet met de benoeming van een nieuwe directeur en een uitbreiding van het samenwerkingsverband van 3 naar 9 overkoepelende organisaties. Ook daarvoor is de auteur benaderd en gevraagd om te participeren in de beleidsvorming op het terrein van snorkelen en snorkelduiken.

Een snorkelset kopen

De meeste mensen die beginnen met snorkelen zullen een snorkelset kopen. Een snorkelset bestaat minimaal uit een snorkel en een duikbril. Soms zitten er ook nog vinnen (flippers) bij. Snorkelsets zijn populair om meerdere redenen. De belangrijkste reden is natuurlijk de prijs. Een snorkelset is over het algemeen niet duur. Voor een paar tientjes koop je al een aardige set. Je bent vaak goedkoper uit dan wanneer je de snorkel, duikbril en vinnen los koopt. De tweede reden is dat je, afgezien van eventuele kleding, gelijk compleet bent. Vaak zit er nog een handig tasje bij om alles mee te nemen en om alles in op te bergen.

Door de populariteit van de snorkelset is er veel aanbod. Bijna iedere producent van duikmateriaal heeft wel één of meerdere snorkelsets in zijn assortiment. Er zijn ook snorkelsets te koop van (onbekende) merken en zelfs speelgoedwinkels en supermarkten verkopen ze. Deze laatste categorie kun je echter beter links laten liggen. Liever 20 euro meer besteden aan een goede set dan aan een speelgoed setje (ook voor kinderen). Het materiaal is dan beter, veiliger en gaat langer mee. Ga voor een set van een gerenommeerd duikmerk zoals Aqualung, Cressi, Tusa, Mares etc…

Liever een snorkelmasker dan een reguliere snorkelset? Lees dan dit artikel.

Wat kost een snorkelset

Wat mag een snorkelset kosten? De prijzen variëren van 25 euro (zonder vinnen) tot en met 150 euro. Begin je met snorkelen en weet je nog niet of je het vaak gaat doen, koop dan een set van 25 tot 50 euro. Ben je al een geoefende snorkelaar of ben je van plan om veel te gaan snorkelen, dan kun je overwegen om een professionelere set te kopen.

De beste snorkelsets

Een goede snorkelset in het hogere segment is de Tusa Visio Tri-Ex Travel. Het masker heeft drie glazen waardoor er een breed zichtveld ontstaat. De snorkel heeft een dry top en een siliconen mondstuk en waterloos ventiel. De open hiel vinnen zorgen met het multi-flex vinblad voor prima stuwkracht. De set is licht van gewicht en er zit een snorkeltas bij, dus ideaal om ook mee op reis te nemen.

Cressi Big Eyes Evolution Snorkelset
Cressi Big Eyes € 95

Een andere goede keuze, echter zonder vinnen, is de Cressi Big Eyes Evolution Snorkelset. Het masker heeft een gelaatsstuk van siliconen en een perfecte pasvorm. Het zicht is uitstekend, mede vanwege het lage inwendige volume. De snorkel in deze set is de Cressi Alpha Ultra Dry snorkel.  De snorkel is voorzien van afsluitbaar mechanisme waarmee wordt voorkomen dat er water in de snorkel komt. Bovendien is de snorkel voorzien van een waterloosventiel.  Ook het mondstuk van de snorkel is gemaakt van een hoge kwaliteit siliconen.

In het midden segment vinden we de Hawkeye set van Aqualung en de Mares X-one Marea. Beide compleet met duikbril, snorkel en vinnen.  Het voordeel van deze sets zijn de korte vinnen waardoor ze makkelijk mee te nemen zijn op reis.

Snorkelsets voor kinderen

Er zijn voor kinderen speciale snorkelsets te koop. Dit heeft uiteraard met de maat en de pasvorm te maken. Soms zitten er ook vinnen bij. Een verstelbare open hiel voor de vinnen is handig, want anders zijn ze er zo uitgegroeid. Voor de allerkleinsten valt het trouwens niet mee om een aardige set vinnen te vinden. Een leuke complete snorkelset voor kinderen is de Santa Cruz Junior van Aqualung. De maten voor vinnen beginnen vanaf maat 27. De snorkel heeft een waterloos ventiel en een spatwater kapje. De duikbril bestaat uit één lens en is gemaakt van PVC.

Een voordelige snorkelset voor kinderen is  de 100 van Subea (Decathlon). De set kost slechts €11,99 en bestaat uit vinnen, een duikbril en een snorkel. De vinnen beginnen vanaf maat 28. De set is verkrijgbaar in de kleuren blauw en roze. 

Er zijn tegenwoordig ook snorkelmaskers voor kinderen.

Artículo en español spaanse vlag

Snorkelcursus NOB – ScubaDoe

De Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) is de bond voor onderwatersport in Nederland. Bij de NOB zijn ongeveer 260 duikverenigingen en 30 duikscholen aangesloten. Het merendeel van deze duikverenigingen en duikscholen biedt (naast duikopleidingen) een snorkelcursus aan volgens het concept van de NOB: ScubaDoe. Sommige zwembaden en zwemverenigingen bieden trouwens ook de NOB snorkelcursus aan. Kijk hier welke verenigingen de cursus aanbieden.

Om een NOB snorkelcursus te volgen hoef je overigens zelf niet lid te zijn van de NOB. Soms wel van de duikvereniging, maar dan scheelt dat weer in kosten voor de snorkelcursus. Er is geen vaste prijs voor de cursus. De zwembaden en duikverenigingen bepalen dit zelf. Het loont dus wel om van te voren enige vergelijking te doen. Je moet tevens in het bezit zijn van de zwemdiploma’s A en B en je moet minimaal 8 jaar oud zijn.

snorkelcursus
Het volgen van een snorkelcursus is leuk en leerzaam!

De NOB snorkelopleiding bestaat uit drie niveaus (A,B en C). Beheers je alle vaardigheden van het niveau dan krijg je een snorkeldiploma en kun je eventueel verder naar het volgende niveau. Heb je al een snorkeldiploma van een andere organisatie of heb je al heel veel snorkelervaring dan is het mogelijk om op een hoger niveau in te stromen (B of C). De zwemonderwijzer of duikinstructeur zal dit per persoon inschatten en bepalen. In principe bestaat niveau A uit 15 lessen, niveau B uit 13 lessen en niveau C uit 12 lessen.

Een snorkelles duurt meestal één uur en bestaat uit een kort theoriedeel en een praktijkdeel. Tijdens het theoriedeel krijg je uitleg over het materiaal en het gebruik er van en worden bepaalde snorkeltechnieken uitgelegd. In het praktijkdeel worden de technieken voorgedaan en ga je natuurlijk zelf oefenen. Plezier en samen snorkelen staat daarbij voorop! Daarnaast is er natuurlijk aandacht voor het aanleren van de verschillende snorkelvaardigheden.

De meeste vaardigheden leer je al tijdens cursus A. Je leert onder andere de juiste ademtechnieken om te snorkelen, hoe je moet zwemmen met vinnen, hoe je een duikbril leeg maakt, je leert hoekduiken en verschillende manieren om het water in te gaan. Daarnaast is er aandacht voor snorkelen met een buddy en reddingszwemmen. Bij alle onderdelen worden er leuke oefeningen en spellen gedaan. Tijdens niveau B en C worden de bovenstaande vaardigheden verder verfijnt en worden de oefeningen nog uitdagender. Tijdens niveau B ga je ook meer werken met loodblokken en de loodgordel. Tijdens niveau C kan er ook gekozen worden om een les of een deel van de cursus in het buitenwater te geven.

In de onderstaande video van duikvereniging Lagosta krijg je een impressie van het volgen van het ScubaDoe snorkelprogramma.

Hoewel ScubaDoe zich op kinderen richt is er ook een NOB snorkelcursus voor volwassenen. Informeer bij je lokale duikvereniging of duikschool naar de mogelijkheden. Er zit overigens inhoudelijk niet veel verschil tussen de cursus voor kinderen en volwassenen. Bij de volwassen cursus zijn de oefeningen alleen vaak wat moeilijker en/of duren ze langer of zijn ze fysiek wat zwaarder.

Een snorkelopleiding van de NOB is hardstikke leuk om te volgen. Voor beginners, maar ook voor snorkelaars die al ervaring hebben. Voor meer informatie kijk je op de website van de NOB of neem contact op met je lokale duikschool of vereniging.

Snorkelen in Nederland

Snorkelen in Nederland is waarschijnlijk niet het eerste waar je aan denkt als je wilt gaan snorkelen. Snorkelen, dat doe je toch op vakantie, in warme wateren, ergens in de Middellandse Zee? Toch is er in de Nederlandse wateren veel moois te zien onder water. En niet alleen wanneer je gaat duiken. Ook met duikbril en snorkel zal je verbaasd staan van de soortenrijkdom in Nederland.

Eigenlijk kun je in ieder water snorkelen. Weinig mensen zullen echter de behoefte voelen om in de sloot achter hun huis te gaan snorkelen. Toch kan het en je zult verbaasd staan, als het water enigszins helder is, wat je tegenkomt. Tip, vraag eens na bij jouw waterschap waar je goed en helder water bij jouw in de buurt vind. Vooral aan de oevers en tussen het riet kun je het natuurlijk gedrag van bijvoorbeeld vissen goed bestuderen. Bekijk onderstaande video maar eens van een snorkeltrip in het Leukermeer (Limburg).

Meer gebruikelijke snorkelplekken in Nederland zijn eigenlijk alle plekken waar ook vanaf de kant ook gedoken wordt. Denk daarbij aan het Grevelingenmeer, de Oosterschelde of de Vinkeveense Plassen.

Het Grevelingenmeer

Het Grevelingenmeer, een groot zoutwatermeer, ligt in Zeeland en wordt omsloten door de Brouwersdam en de Grevelingendam. Het Grevelingenmeer is wellicht de meest bekende en populairste plek om in Nederland te snorkelen. Er zijn zelfs duikscholen die snorkelsafari’s aanbieden in het Grevelingenmeer! Het meer heeft dan ook een unieke onderwaterwereld, heeft relatief helder water en is op verschillende plaatsen vrij ondiep. Je ziet er diverse soorten vissen, krabben, kreeften, kleine zeenaalden, anemonen, ribkwallen, oesters en gekleurde wieren. Den Osse (Brouwershaven) en Dreischor (bij de pier aan de Zuid Langeweg) worden vaak als snorkelplekken genoemd. Er zijn echter meer prima plekken om het water in te gaan, zoals bij de zwemsteiger in Ouddorp.

De beste periode om te snorkelen in Nederland

In principe kun je het hele jaar door buiten snorkelen in Nederland. Qua temperatuur is de beste periode van eind juli tot en met eind september. Hoewel dit voor iedereen wat anders ligt, maar ga je snorkelen in water kouder dan 18 graden dan moet je echt een (volledig) wetsuit dragen. Op warme dagen en met een watertemperatuur boven de 18 graden kan een shorty volstaan. Je hebt minimaal waterschoenen nodig en flippers zijn aan te raden.

Indoor snorkelen in Nederland

In ieder zwembad kun je snorkelen. Sterker nog, een zwembad is, zeker voor kinderen, misschien wel de beste plek om te leren snorkelen. Er zijn dan ook diverse zwem- en duikscholen in Nederland die een snorkelcursus of snorkelopleiding aanbieden. Daarnaast is er een aantal Centerparcs zwembaden waar je tussen (eigenlijk meer naast) de tropische vissen kunt snorkelen in de Aqua Mundo zwembaden (de Kempervennen en het Heijderbos).

Op 1,5 uur rijden vanaf Breda ligt in Beringen (Belgie) een indoor duik- en snorkelcentrum TODI. Hier kun je in een veilige rustige omgeving kennis maken met snorkelen tussen echte vissen.

Heb je zelf een leuke snorkelervaring of ken je een paar goede plekken in Nederland? Laat dan een reactie achter op deze pagina of neem contact met ons op.